Скачать карту
Карта 200k--k51-11

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--k51-11
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--k51-11
НазваниеКарта 200k--k51-11
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина3413
Высота3085
Размер файла 4.6 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныКитай
ЯзыкРусский
Эта карта содержит территорию Китая.На этой карте обозначен крупный город Сипинг. Стоимость авиабилетов из Сипинга. Вы найдёте тут город Чанту. Присутствует город Лишать. Присутствует город Xифенг. Вы найдёте тут Женxинг. На этой карте обозначен Йнгьепу. Присутствует Ее. Присутствует Xиаогушан. Вы найдёте тут Веийуанпу. Показан Тианде. Присутствует Таипингтун. Вы найдёте тут Шуангмиаози. Вы найдёте тут Шилингзи. Присутствует Шийиапу. Показан Шанмен. Присутствует Пингганг. На этой карте обозначен Пингьанбао.

Другие карты этого места:

Карта 200k--k51-10
Карта 200k--k51-12
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nk-51-4th-ed
Населённые пункты:
Сипинг (555609 чел.)
Чанту (71284 чел.)
Лишать (61584 чел.)
Xифенг (61087 чел.)
Женxинг
Йнгьепу
Ее
Xиаогушан
Веийуанпу
Тианде
Таипингтун
Шуангмиаози
Шилингзи
Шийиапу
Шанмен
Пингганг
Пингьанбао
Менгниу
Менгйиалинг
Манйинг
Лиануайие
Лешан
Ламадиан
Йиашан
Уангоу
Гафу
Гуаншан
Гаойиадиан
Фуюан
Ерлонгшан
Диаою
Деxинг
Цилушу
Банлашанмен
Баийу
Анмин
Ерлонгу
Даьерденгбу
Чангзигоу
Ердаоези
Xипианпо
Ченйиадиан
Манйиадиан
Линйиатун
Вангйиавобао
Xуйиа
Даетун
Нангангзи
Уйиадиан
Денгйиа
Далуойиа
Лангйиатун
Санетун
Луйиатун
Шуангшузи
Жумучанг
Донгxиайиа
Йиншанбао
Киангеданлинг
Лийиатун
Xиаолигоу
Xибаишанзуи
Xингшан
Xинглонггоу
Йиангйиатун
Санйиази
Шанйиази
Шанкиантун
Оуболинзи
Луйиагоу
Оучаоянг
Давуйианвобао
Вуйианмайиа
Xимайиалинг
Пингфанглиуйиа
Вуменвангйиа
Гаойиатун
Квйиавобао
Xигуан
Xиxиейиа
Лийиавобао
Дажангйиа
Киандуанйиа
Xингйиатун
Тианекван
Шикикингцун
Лийиайие
Жаойиадиан
Байиази
Донгшангйиа
Xиаовобао
Xинглонгди
Шенйиатун
Сие
Оууангйиа
Xидазйинг
Чангфадиан
Xиенггоу
Таипинглинг
Донгйиа
Донгбаоди
Донглиуйиази
Юейиатун
Санйиази
Гаотаизи
Юйиавази
Киаоxи
Xивуйиази
Донгвофенг
Пенгйиавази
Майиагоузи
Санменвангйиа
Далиуйиази
Яовопенг
Шийиабао
Шийиа
Сандаолинзи
Оученйиайоуфанг
Xиаоквантоу
Лиангйиази
Тадонг
Xишаези
Оудианзи
Тианйиагангзи
Xиаомиаойиа
Оуренлибао
Фангшенгоу
Ердаогоу
Xиачанглингзи
Нанянгйиа
Вангуантун
Панйиатун
Веийиаекоу
Xиаоянгзигоу
Еизуимиао
Яосуйиатун
Xитианйиа
Вукешу
Давеизигоу
Йиангуо
Менгйиадиан
Xианфенг
Оулуаннивази
Онгйиатун
Майиази
Аийиагоу
Майиалинг
Байиази
Донгдамен
Шаойиатун
Шангшиузи
Юйиатун
Xиашиузи
Уангдингзи
Гаотаимиао
Оупаошоугоу
Кингянг
Донгминг
Ердаолингзи
Жаойиагоу
Шибайиази
Xиаоченгзи
Даниукван
Дашуикоу
Уийуандиан
Xинлибао
Гуюшу
Санебао
Xишантун
Xиаоxинглонггоу
Кийиази
Онгдингшан
Ейиаxинзи
Йиншанбао
Вуйиатун
Шаези Меикуанг
Xиаогуюшу
Донгбеи
Дайуан
Тангфангйие
Луойиатун
Еибеи
Xиашичанг
Янвогоу
Цаилангоу
Лицаийуанзи
Юанйиатун
Лазидиxиа
Йиайиатун
Ердаоези
Лонгвангзуизи
Xиадианзи
Xиайиагоу
Дашизигоу
Шуангченгзи
Уангйиабао
Xиаолингзи
Лаогуанбао
Макиантаи
Чапенг
Шаогуотун
Лийиабеи
Йинйиагоу
Онгшенгтун
Шуикванцун
Таиуатун
Юанкингтун
Фуxингтун
Йианвентун
Уаму
Канглетун
Xингвен
Янгмутун
Ютиантун
Шийиа
Йнгуатун
Фую
Жоуйиадиан
Даминтун
Йианчанг
Шангйианчанг
Xинкаитун
Донгшутун
Кинпутун
Кингюнтун
Таоран
Ренпутун
Фенгминг
Дуимианйие
Ёнгнингтун
Кингетун
Xиаоянг
Чангxингтун
Юшу
Xувентун
Киандедонгтун
Йиншенгтун
Кангнингтун
Мурентун
Йингюнтун
Венуатун
Венуибао
Жонгшантун
Xинглингтун
Гуангронгтун
Шуангетун
Юнфенгтун
Лийантун
Женгянгтун
Лигонгтун
Донглулин
Xилулин
Лаочанг
Йдетун
Ёнгкангтун
Дефенгтун
Тианлаитун
Ренкинг
Xуандетун
Кианxингтун
Йиефанг
Ёнгчангтун
Донглингтун
Юнетун
Суийингтун
Xумучанг
Шиментун
Шуангютун
Фангшентун
Йирентун
Фурентун
Шидетун
Ренуатун
Уийетун
Лонгуатун
Уаншантун
Лаоыингтаи
Женшенг
Лианюнтун
Шуйингтун
Xилингтун
Xиуфенгтун
Кивентун
Маодетаи
Йичуантун
Йнкингтун
Венгшантун
Кианыитун
Йиулингтун
Пудетун
Xийу
Донггоу
Шангдетун
Енгйиетун
Фулинтун
Юыингтун
Фуютун
Мингде
Гуангxинг
Шангвентун
Жонгыингтун
Фушоутун
Йиминтун
Шангсуиетун
Ченгшантун
Шиу
Xингрентун
Донгшенгтун
Лиxин
Зуошугоу
Депеи
Юxиантун
Баолитун
Дешенгтун
Онглаитун
Таилаитун
Xуануатун
Тианутун
Пингюантун
Xиангетун
Сикешу
Сонгшу
Сонгшу Зуоцанжонгчанг
Xинлитун
Ёнгфенгтун
Делинтун
Еоутун
Жижонгтун
Лиуьантун
Деютун
Вутанг
Далазитун
Чунрентун
Киуатун
Ситангбеи
Фунинг
Xинглонгтун
Майиайие
Кингфенгтун
Шиу
Xиаоченгзи
Чонгxинтун
Юкингтун
Мианшантун
Xиаобеитун
Генгке
Дайингтун
Гулонгтун
Гуангшунтун
Канглетун
Ванютун
Лианченгтун
Кингшантун
Дее
Кийиатун
Венйиайие
Шунxингтун
Тианxингтун
Дарентун
Тиешан
Йе
Чуньантун
Жонгxиангтун
Кванецун
Кинxиантун
Баикван
Квантоу
Мажонге
Квангоу
Киуйиа
Бамианченг
Маойиадиан
Ертаизи
XиаьертаиРельеф:
Гуангдингзи Шан (532 m)Гидрография:
Нанченгзи Шуику
Ерлонгшан Шуику
Онгшан Шуику
Онгдингшан Шуику
Беида Е
Тиаози Е
Дакоу Е
Аикинг Е