Скачать карту
Карта 200k--xb48-16

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--xb48-16
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--xb48-16
НазваниеКарта 200k--xb48-16
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина4558
Высота3094
Размер файла 5 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныИндонезия
ЯзыкРусский
Эта карта отображает территорию Индонезии.На этой карте обозначен крупный город Бандарлампунг. Найти дешевые авиабилеты из Бандарлампунга. Вы найдёте тут Ваймули. Показан Умбулан Педада. Показан Белантунг. Показан Бавангкиянг. Показан Тебинг. Показан Тараган. На этой карте обозначен Танюнган. На этой карте обозначен Тамбанган. Показан Таманбару. Показан Сумур. Присутствует Сумпук. Вы найдёте тут Сукаяя. На этой карте обозначен Сидомулёлама. На этой карте обозначен Ратаи. На этой карте обозначен Пангкалан Бару. Показан Негара Агунг.

Другие карты этого места:

Карта 200k--xb48-17
Карта 200k--xb48-22
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-sb48-11
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-sb48-6
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-sb48-7
Населённые пункты:
Бандарлампунг (800348 чел.)
Ваймули
Умбулан Педада
Белантунг
Бавангкиянг
Тебинг
Тараган
Танюнган
Тамбанган
Таманбару
Сумур
Сумпук
Сукаяя
Сидомулёлама
Ратаи
Пангкалан Бару
Негара Агунг
Напал
Мерак
Майа
Куала
Котаява
Котадалам
Кетапанг
Гайимена Сату
Герунтанг
Гебангудик
Гайам
Цантик
Цампангтига
Бунгкук
Боёнг
Берген
Баванг
Батубалак
Бакауени
Батуменян
Берингинкенцана
Тримомукти
Вайгелам
Танюнггайи
Гунунграйа
Пенианган
Вонодади
Синдангсари
Гедонггарапан
Вайгали
Ятимулё
Кампунгбару
Негерисакти
Беренунг Сату
Кебагусан Дуа
Калиреё
Сукарея
Паданграту
Танюнгагунг
Вайгаронг
Кемилинг
Сукамаю
Лемпасинг
Сренгсем
Мербауматарам
Суканегара
Ятибару
Батубадак
Реёмулё
Сумбергади Сату
Адиреё
Нибунг
Сумберагунг
Мумбангяя
Танюнграту
Сукаяя
Бандардалам
Батупайунг
Сукамаю
Сабу
Маргодади Сату
Пайа
Ватес
Бламбанган
Сукаяя
Таюр
Русаба
Пекон Унггак
Бумидайа
Пулаутенга
Банданурип
Сукапуро
Мандаласари
Паласайи
Реёмулё
Балинурага
Сидореё
Сидомакмур
Меракбелантунг
Мунюксампурна
Сидовалуё
Талангбару
Сукарая
Вайуранг
Цанггу
Кесугиган
Мая
Банярмасин
Карангсари
Бангунреё
Раябаса
Легунди
Ругук
Гаргомулё
Куныир
Тридармайуга
Сукаманди
Мерак
Бандинг
Суак
Гелам
Бандарагунг
Куаласекампунг
Срампанг
Сукарандег
Пематанг Тенга
Пематангбо
Нибунг
Вайлайап
Негерипандан
Кекилинг
Дуа Дуа
Цабангбагару
Крамат
Пасикан
Дада
Ваймили
Кампунграден
Пасирпанянг
Бабакантури
Сукасенанг
Сукасари
Теянг
Циманук
Батусулу
Маргадади
Берингинтунггал
Маргаяя
Телукнипа
Сукамаи
Сукамалу
Семампир
Бунут
Паутанюнгиман
Тенгкуя
Вайлау
Котагуринг
Танюнггадинг
Бетунг
Пама
Катимбанг
Пиабунг
Уяу
Кенали
Цуку
Пангкул
Вайлубук
Гусунг
Керинйинг
Вайкапасан
Гаргопанцаран
Семанак
Танюнгеран
Цека
Писанг
Кертаяман
Улакронггонг
Цемпака
Гедунггарта
Тетаан
Репонгберак
Кампунгбару
Бониан
Вайкалам
Равааном
Пандан
Буринг
Цугунг
Пеняндинган
Пеконсусук
Негрикалумбайан
Кекерунг Сату
Кекерунг Дуа
Сукалайа
Ванаасри
Умбулан Солотиго
Пематанглебак
Батурая
Бандингагунг
Сукабандунг
Сукараме
Пагарбандунг
Пагаванг
Суабуа
Суапанянг
Гегаганкаранг
Цукуняи
Яраланган
Суагебанг
Кувалат
Цукубедил
Пегетаган
Танюнгкелабу
Келапасепулу
Цукумавинг
Танюнгпинанг
Кампунгбару
Умбулан Лимус
Пеконампаи
Кекатанг
Куняян
Пеняндинган
Панорама
Сангги
Пематангави
Тегаларум
Перантиан
Пиабунг
Каранганяр
Лубукбака
Сангги
Дуриан
Баняран
Гануберак
Банярсари
Умбулан Гатта
Сидереё
Вайуранг
Тримулё
Гаям
Синарбантен
Бунут
Сидомулё
Калиреё
Умбулан Бару
Умбуляя
Лебакванги
Пурвасари
Мербау
Гапиту
Мерингин
Ленгкукаи
Синарлаут
Цитангкил
Умбулан Банюмас
Мераван
Синаряя
Умбулан Реё
Умбулан Йерук
Цибалонг
Сумбереё
Батупайунг
Дамарбалак
Сентонган Бава
Умбулан Сепулу
Синардуа
Вонореё
Дамарреё
Маргореё
Умбулан Касо
Цилима
Калигуа
Цикантор Сату
Цикантор Дуа
Цикантор Тига
Цикантор Емпат
Бабаканлоа
Сидолангсунг
Пелаланг
Банюмас
Кеагунган
Калидурен
Синарбару
Цангкуанг
Манггрис
Калипасир Дуа
Калипасир Сату
Тотогарё
Англо
Цандисари
Гунунгсари
Пабрик
Сентонган Атас
Паярбулан
Калиави
Равасубур
Кетапан
Вайлок
Маргодади Лима
Маргодади Емпат
Маргодади Тига
Маргодади Дуа
Кебонписанг
Менанга
Телукбару
Серибу
Гебангилир
Сидодади Дуа
Сидодади
Кеядиан
Урун
Кетапанг
Серампок
Пасир Пути
Сава
Рерангаи
Бумиява
Набанг
Себаланг
Тебингтингги
Оган
Пете
Буатан
Сепути
Суак
Цампанган
Пематангпала
Пематангбалик
Сирингяна
Будидайа
Дамарлега
Сукабаняр
Бецек
Цампангтига
Кецепит
Цампанг
Сингарага
Ури
Сумберреё
Калиреё
Транстанюнган
Батулимау
Реёагунг
Цампангканан
Танюнг Бару
Танюнгагунг
Байур
Писанг
Кампунг Пабрик
Сирингбебаран
Пардасука
Синарбару
Муаратига
Бендунг
Натанг
Талангбару
Минингок
Аланг-Аланг
Салам Дуа
Вай Кецик
Таланглиак
Талангкандис
Таланг Бару
Вай Гаронг
Цинтамуля
Сукабандунг
Сукабаняр
Бабатан
Бандинг
Салам Сату
Негериагунг
Сукадамаи
Каранганяр
Руангтенга
Клатен
Кедири
Банюурип
Пагабунг
Сидодади
Сидоарё
Келам
Курипан
Рави
Палембапанг
Лиу
Пандан
Сукарату
Кецапи
Пематанг
Сукаманди
Тайимелила
Бумиагунг
Кедатон
Цандигиранг
Сукаяя
Умбулан Буаберак
Кесамби
Цукумая
Сумбалак
Кубангбалак
Лубук
Кампунг Ламбур
Кампунг Гарингин
Вай Аранг
Пертану
Сукамаю
Цинтамуля
Сукамарга
Сидодади
Пандеарго
Сумберсари
Банярсари
Сидорагаю
Суканади
Сукамуля
Сумберреё
Маланг
Кебонагунг
Баликога
Сидолексоно
Сидогарё
Сидомукти
Ятма
Агамяя
Варингингарё
Балипангиндитан
Сукатани
Талангпелаян
Маргоцатур
Ваймегат
Сидакаря
Балиагунг
Балидарма
Баливисма
Пематангбулу
Сактираса
Карангмекар
Паласяя
Паласпасема Сату
Паласпасема Дуа
Паласпасема Тига
Спонтан
Бангунан
Бодас
Пелабуни
Асаган
Банданпура
Пурвомукти
Бактираса
Сукаяя
Негласари
Пематангтангкил
Циптарага
Синдангсари
Памонгсари
Сукабангун
Сусукан
Танюнгсари
Кампунг Бумиагунг
Ветеран
Цандипуро Дуа
Цандипуро Сату
Сидолуур
Мулёяди
Сидоасри
Умбулан Синарпарма
Тиртакенцана
Синдангсари
Циребон
Кампунг Банда
Синдангайу
Сидоагунг
Бангунреё
Воносари
Сидоасри Дуа
Сидосари
Катибунг
Сумберреё Сату
Купанг Дуа
Талангдуриан
Тербангги
Бинунг
Негарабуми
Лебаксари
Батукасак
Умбулан Бару
Умбулан Бесар
Умбулан Мапар
Маяпаит
Сривоносари
Каранганяр
Умбулан Туа
Варгомулё
Лубукмантанг
Таланг Вайсулан
Сумберяя
Карангпуцунг
Карангпуцунг-Лор
Банярсари
Талангяя
Умбулан Бару
Сукамаю
Сидорагаю
Табукайу
Умбулан Песма
Боёнг Кламбу
Негарасака
Негарабату
Умбулан Пулаубату
Баванглура
Умбулан Раман
Тегал
Дада
Данау
Пемпен
Гунунгсуги Кецил
Буа
Гунунгмекер
Умбулан Кламбу
Карангагунг
Батуяя
Сумбергади Дуа
Сумбергади Тига
Вонокарё
Таланг-Бату
Калангкап
Боёнг
Вана
Лингкунггунунг Сату
Сумбареё
Лингкунггунунг Дуа
Сукаманди
Талангмандала
Телук Бетунг
Танюнгсуит
Селореё
Панглонг
Калибату
Танюнггарапан
Сидомулё
Валуяреё
Синарбантен
Татагарё
Синараган
Гирилоё
Танюнгбинтанг
Таланграйа
Серданг
Кедатон
Карангасем
Галилуник
Лематанг
Калиасин
Дармарцондонг
Кедатон Делапан
Банярсари
Кедатон Лима
Негериа
Воносари
Сукабуми
Танюнгбару
Умбулан Дадап
Гиригарё
Линггаряти
Ёкя Дуа
Гарёбинангун
Каранграя
Ёкя Сату
Телук Дрийан
Телук Маенаи
Гаргомулё
Кориян
Субан
Цидадап
Мербаусанип
Батангананг
Пематанг Мербау
Танюнграмаи
Танюнг Бару
Килат
Карангинда
Умбулан Дадап
Кебун Сайур
Умбулан Салак
Сава
Батусулу
Умбулан Дулла
Умбулан Балау
Танюнг Гинтунг
Гата
Асам
Сусук
Пакааганпаи
Кедамаран Сату
Кедамаран Дуа
Сукараме
Банданпаи
Видади
Фаярбару
Сукаранте
Пулаумас
Булак
Олакгадинг
Кебонбару
Кедавунг
Темпел
Гиманг
Пурвададисимпанг
Пурвададидалем
Умбулан Капук
Реёмулё
Сумбереё
Танюнггалок
Курунганява
Срименанти
Балаибени
Кеядиан
Маркаси
Цуруп
Калинангка
Сримулё
Бангунреё
Сидареё
Маргакаца
Синарнегри
Беренунг Дуа
Пабрик
Бакуреё
Пасирари
Вайуи
Таман Сари
Сунгаиланка Сату
Вилинти
Сава
Сампанг
Сукатингги
Темпелреё
Вайлапай Дуа
Вайлапай Сату
Сунгаиланка Дуа
Воносари
Гириреё
Понорого
Кебагусан Сату
Сидобото
Багелен
Маргиреё
Карангсари
Сукодади
Сукасари
Сукамарга
Паненгаган
Малангненга
Воносари
Седямаю
Тегалреё
Вонокарто
Вонокрийо
Вонодади
Кранденган
Тамбакерто
Тамбакреё
Йембанган
Ваймати
Танюнграя
Пекандо
Банярнегери
Банярненген
Гедонгдалем
Циарум
Циаванг
Циберес
Цидади
Ципаданг
Наиави Сату
Наиави Дуа
Котадалем
Гунунгреё
Гунунг Суги
Пасарбару
Пасируцинг
Темпелреё
Темпелсари
Булакреё
Сумберсари
Кутоарё
Ямбанган
Кагунганрату
Кесугиган
Цандивулан
Йенгкалан
Карангсари
Вонореё
Баледоно
Коронгреё
Камулян
Вайганда Сату
Вайганда Дуа
Пурвореё
Пурвосари
Тегалреё
Тегалсари
Тулунг Агунг
Тулунгреё
Салакарта
Бребес
Булакманис
Клатен
Булакванги
Кедири
Ююган
Ёгякарта
Ёговирё
Маргоёсо
Маргатаква
Сукабаняр
Умбулан Санип
Срименанти
Сримулё
Пеманггилан
Сербаяди
Умбулан Таиб
Вайлимус
Умбулан Бантен
Вайкандис
Гайимена Дуа
Цисаат
Путак
Гиритарто
Салак
Сидомулё
Кампунгбару
Сумберсари Дуа
Баняреё
Сумберсари Сату
Синаряти
Олак Кибау
Батулангит
Цепенгаубан
Бинанг
Гедунгагунг
Банярагунг
Геранйи
Кайуванги
Гебанг
Сукабару
Кетапангунггак
Сукарая
Цанггунг
Ёндонг
Муарапаку
Пусинган
Тотогарё
Кедавунг
Куаласекампунг
Тоян
Нйелак
Бабуланг
Кебон Келапа
Циребон Бару
Цабанг
Кайутабу
Баао
Килуан
Бетунгкайуя
Синаргарапан
Сукаяя
Маган
Сидогарум
Кубангбадак
Дантар
Кецапи
Квенибалак
Кубугентонг
Телук Тенга
Булок
Танюнгалау
Апенинг
Сидомулё
Умбулан Крее
Умбулан Асем
Умбулан Ромли
Негерисакти Ампаи
Кебонбибит
Умбулан Селаве
Умбулан Вилага
Гунунгагунг
Бангунреё
Сидорагарё
Сурабайа
Гантутунг
Котасепанг
Бекудунг
Кемилунг
Панянг
Падангцермин
Лабуганмаринггаи
Кедатон
Калиандак
Ябунг
Гедонгтатаан
Гадингреё
ПаласРельеф:
Гунунг Ратаи (1681 m)
Гунунг Песаваран (1662 m)
Пематанг Балиранг (1181 m)
Гунунг Тангганг (1162 m)
Пематанг Кукусан (1095 m)
Гунунг Раябаса (935 m)
Гунунг Тангкит Улу Паданграту (903 m)
Гунунг Себеси (844 m)
Гунунг Бетунг (842 m)
Тангкит Улупанянг (700 m)
Бату Серампук (568 m)
Пематанг Кават (482 m)
Пематанг Кантур (434 m)
Пематанг Куюнг (413 m)
Букит Ранггал (349 m)
Пематанг Саркунгпейи (315 m)
Пематанг Сегобак (156 m)
Пулау Легунди (301 m)
Пематанг Тангкит (291 m)
Гунунг Батупути (282 m)
Пематанг Лубук Итик (280 m)
Гунунг Рерангаи (280 m)
Пематанг Патамусан (254 m)
Гунунг Маланг (241 m)
Пематанг Пенябунган (232 m)
Гунунг Керамат (229 m)
Гунунг Саманг (226 m)
Гунунг Сепан (225 m)
Гунунг Суак (225 m)
Гунунг Панцонг (222 m)
Пематанг Пениняуан (216 m)
Гунунг Мас (183 m)
Букит Кедатуан (172 m)
Пематанг Кубуато (165 m)
Гунунг Булу Бекаранг (162 m)
Тимс Роцк (159 m)
Букит Миванг (158 m)
Гунунг Сигумур (157 m)
Гунунг Таман (156 m)
Гунунг Якуман (154 m)
Гунунг Сагал (152 m)
Пематанг Ваилимус (152 m)
Гунунг Балау (152 m)
Тангкит Кементара (150 m)
Пематанг Цукур (149 m)
Пулау Себеси (149 m)
Гунунг Кербау (148 m)
Пематанг Ураи (147 m)
Гунунг Пику (146 m)
Тангкит Редок (145 m)
Пематанг Тангкил (144 m)
Гунунг Вана (143 m)
Тангкит Улатапус (141 m)
Гунунг Дуриан Пайунг (142 m)
Пематанг Камунинг (141 m)
Гунунг Батуладак (141 m)
Танюнг Селатан (140 m)
Пематанг Лумбунг (136 m)
Пулау Себуку (136 m)
Гунунг Себуку (136 m)
Гунунг Лау (135 m)
Пемандиан Флорида (125 m)
Гунунг Легунди (104 m)
Гунунг Палангбеси (118 m)
Пулау Берак (112 m)
Гунунг Паку (112 m)
Танюнг Берак (112 m)
Гунунг Паоман (105 m)
Пематанг Лиуберак (94 m)
Пематанг Калимбентук (93 m)
Пулау Келагиан (76 m)
Букит Умбуллави (73 m)
Цуку Сагенум (72 m)
Мерак Кецил (69 m)
Букит Бунут (68 m)
Пулау Канданг Балак (63 m)
Пулау Белантунг (63 m)
Пулау Пертапаан (61 m)
Гунунг Серибу (59 m)
Пулау Дуа (59 m)
Пематанг Бату (57 m)
Гунунг Касиган (56 m)
Пематанг Бунтунг (56 m)
Гунунг Дандар (52 m)
Пематанг Кубуцабик (48 m)
Гунунг Мерак (40 m)
Пулау Цукупандан (42 m)
Танюнг Пегадунган (42 m)
Пулау Канданглуник (36 m)
Соут Цапе (36 m)
Гунунг Петар (35 m)
Гунунг Геде (24 m)
Гунунг Ботак (24 m)
Пулау Лимау (23 m)
Пулау Батуитам (22 m)
Танюнг Напал (22 m)
Танюнг Лагуан (22 m)
Танюнг Туа (21 m)
Пематанг Цапа (17 m)
Пулау Панюкут (16 m)
Гунунг Теломбо (13 m)
Гунунг Батуманди Лор (12 m)
Танюнг Белантунг (11 m)
Гунунг Римаобалак (10 m)
Пулау Керамат (9 m)
Танюнг Карангберак (7 m)
Танюнг Туа (6 m)
Цуку Муинг (6 m)
Пулау Легундитуа (5 m)
Танюнг Табуан (5 m)
Цуку Кионг (4 m)
Пулау Мерак Бесар (2 m)
Пулау Тумпел (2 m)
Пулау Цуку Циманук (2 m)
Танюнг Тунтунгкалик (1 m)
Гунунг Куныит (1 m)
Гунунг Суриан (1 m)
Пулау Сиунцал (1 m)
Пулау Сангианг (1 m)
Пулау Римаубалак (1 m)
Пулау Пугаванг (1 m)
Пулау Килуан (1 m)
Пулау Тунтунгкалик (1 m)
Пулау Унанг-Унанг (1 m)
Пулау Секепал (1 m)
Цуку Бандинг (1 m)
Танюнг Баё (1 m)
Уюнг Цукубелантунг (1 m)
Танюнг Савангави (1 m)
Уюнг Цукуцапа (1 m)
Цуку Тирам (1 m)
Танюнг Тикус
Батусулу
Пулау Тегал
Пулау Тангкил
Пулау Темпурунг
Пулау Тамбикил
Пулау Сийеби
Пулау Серам
Пулау Себуку Кецил
Пулау Пасаран
Пулау Панюрит
Пулау Панянг
Пулау Мунду
Пулау Менггунанг
Пулау Мангкуду
Пулау Кубур
Пулау Сула
Пулау Цондонг Лаут
Пулау Лелангга Луник
Пулау Лелангга
Пулау Луник
Пулау Серданг
Пулау Иу
Пулау Келапа
Пулау Батусулу
Пулау Сесерот
Пулау Римаулуник
Пулау Батукагулунг
Пулау Лок
Пулау Лаланггабалак
Пулау Пагавангкецил
Пулау Лау
Пулау Цондонг Дарат
Басаран
Пулау Копиа
Пулау Батуманди
Пулау Синду
Пулау Келапа
Пулау Маитем
Пулау Балак
Пулау-Пулау Тига
Кепулауан Сумур
Серам
Танюнг Пандан
Танюнг Секампунг
Уюнг Памуцукан
Танюнг Кедондонг
Цуку Геданг
Уюнг Цурам
Танюнг Белантунг
Танюнг Батуманди
Уюнг Цукубандинг
Танюнг Бару
Танюнг Карангпунгут
Танюнг Раден
Уюнг Цукуцамбаи
Уюнг Цукуцентига
Танюнг Суак Булу
Танюнг Лау
Танюнг Канггалан
Винсор Роцк
Строом Роцк
Терумбу Могамад Басир
Терумбу Колиот
Терумбу ГосалГидрография:
Телук Ратаи
Телук Педада
Телук Лампунг
Телук Килуан
Телук Калумбайан
Телук Берак
Телук Белантунг
Лабуан Бангкаи
Телук Пунду
Телук Пегадунган
Телук Бару
Телук Каранг Берак
Телук Пепер
Лабуган Агунг
Лабуган Керамат
Телук Пандан
Телук Сумурумбаи
Себеси Чаннел
Телук Баё
Телук Пасирпанянг
Телук Тембуюнг
Телук Легонвару
Панянг
Рава Панау
Телукбетунг Роад
Госонг Барак
Памунггутан
Ваи Секампунг
Ваи Ратаи
Ваи Писанг
Кали Лангон
Ваи Курипан
Ваи Катибунг
Ваи Кантур
Кали Герем
Ваи Булу
Ваи Нибунг
Ваи Барундунг
Ваи Лаванг
Ваи Селапан
Ваи Симпангканан
Ваи Балак
Ваи Накау
Ваи Бекаранг
Ваи Диагобайо
Ваи Сипин
Ваи Нибунг
Ваи Цампанг
Ваи Напал
Ваи Педада
Ваи Байо
Ваи Губук
Ваи Сиринг
Ваи Ругук
Ваи Тридармайга
Ваи Катапангунггак
Ваи Сирингребанг
Ваи Гелам
Ваи Ныиуи
Ваи Бендунган
Ваи Нибунг Сату
Ваи Вагампари
Ваи Сумур
Кали Грогол
Куала Маринггаи
Ваи Килуанлуник
Ваи Килуан
Ваи Балебук
Ваи Баванг
Ваи Кепайанг
Ваи Педи
Ваи Лау
Ваи Цанггунг
Ваи Бетунг
Ваи Цантик
Ваи Пама
Ваи Раябаса
Ваи Уяу
Ваи Пангкул
Ваи Кебайан
Ваи Мули
Ваи Мерак
Ваи Лубук
Ваи Куныир
Ваи Ювет
Ваи Белеранг
Ваи Капасан
Ваи Герга
Ваи Балак
Ваи Анденг
Ваи Писанг
Ваи Цемпака
Ваи Пененгаган Сату
Ваи Пененгаган Дуа
Ваи Пененгаган Тига
Ваи Сукабару
Ваи Тубамати
Ваи Гайам
Ваи Пангкаланбару
Ваи Пилу
Ваи Муара Бакау
Ваи Пегадунган
Ваи Калумбайан
Ваи Кавалат
Ваи Пунду
Ваи Панорама
Ваи Пинанг
Ваи Цангкуанг
Ваи Боеа
Ваи Ганда
Ваи Цуруп
Ваи Цикантор
Ваи Цангкуанг
Ваи Пиабунг
Ваи Цемпака
Ваи Селапан
Ваи Сабу
Ваи Батанганменанги
Ваи Гебанг
Ваи Гебанг Илир
Ваи Урун
Ваи Тараган
Ваи Герабак
Ваи Себалам
Ваи Буатан
Ваи Муарасуак
Ваи Телук
Ваи Сандаран
Ваи Булу Цангкик
Ваи Кеци
Ваи Цампангтига
Ваи Кенанги
Ваи Батулимау
Ваи Цампангканан
Ваи Танюнган
Ваи Нуруламал
Ваи Сукатингги
Ваи Лебак
Ваи Рентесан
Ваи Нгангканг
Ваи Мербау
Ваи Сукабаняр
Ваи Уранг
Ваи Кесугиган
Ваи Цандигиранг
Ваи Цоюнг
Ваи Цуруг
Ваи Мая
Ваи Цанггу
Ваи Мас
Ваи Лубук
Ваи Аранг
Ваи Пемукусан
Ваи Кубураи
Ваи Бунгур
Ваи Батин
Ваи Каланг
Ваи Дамар
Ваи Напал
Ваи Кардун
Ваи Аламслави
Ваи Сукарая
Ваи Кенди
Ваи Гелам
Ваи Купул
Ваи Калипасир
Ваи Кинали
Ваи Бакунг
Ваи Пепую
Ваи Сампинг
Лебунг
Ваи Сулан
Ваи Буга
Ваи Цамбаи
Ваи Серданг
Ваи Гиригарё
Ваи Галилуник
Ваи Кайугадинг
Ваи Танюнган
Ваи Килат
Ваи Пурниа
Ваи Кила
Ваи Галипанянг
Ваи Гали Вилого
Ваи Гарунтанг
Ваи Симпанг Канан
Ваи Симпанг Кири
Ваи Бетунг
Ваи Тулангренг
Ваи Лангкапуро
Ваи Беренунг
Ваи Паданграту
Ваи Лайап
Ваи Маё
Ваи Уи
Ваи Нгелу
Ваи Гадинг
Ваи Апус
Ваи Гедонг
Ваи Муарабатин
Ваи Ребанг
Ваи Гупит
Ваи Дерас
Ваи Лимус
Ваи Араганбату
Ваи Цампангараганбату
Ваи Тулуренг
Ваи Легунди
Ваи Кетапанг
Ваи Гаронг
Ваи Лампасинг
Ваи Сукамаю
Ваи Бекарангбинтанг
Ваи Кандис
Ваи Пепасан
Муара Секампунг
Куала Пагат
Селат Сунда
Селат Мерак
Селат Легунди
Селат Сиунцал
Рава Мумбанган
Рава Сраги
Рава Сераги