Download map
U. S. Army map txu-oclc-6654394-nh-46-2nd-ed

Thumbnail:
Thumbnail U. S. Army map txu-oclc-6654394-nh-46-2nd-ed
Detail sample:
Detail sample U. S. Army map txu-oclc-6654394-nh-46-2nd-ed
NameU. S. Army map txu-oclc-6654394-nh-46-2nd-ed
CategoryU.S. Army Map Service (for the world)
Scale 1:1000000 1 cm to 10 km
Year1940 - 1955
Width5548
Height4516
File size 6.3 Mb
ContentCoordinates grid
Topography
CountriesBhutan
China
India
Myanmar
LanguageEnglish
Here is a map displays territory of Bhutan, of China, of India, of Myanmar. Displayed city Lhasa free download. On this map city Deqen free download. Displayed city Nagqu presented. city Pasighat for Garmin. On this map town Along for Garmin. On this map Yomcha download for free. Displayed Yiyu download for free. On this map Yingku free download. On this map Yemsing marked. Displayed Yapuik for Garmin. On this map Yagrung presented. Tuting presented. Displayed Tirkang for Garmin. Tanden presented. On this map Tamid Arung presented. On this map Tali free download. Taktsang presented.

Other maps for this place:

U. S. Army map txu-oclc-6654394-ng-45-8th-ed
U. S. Army map txu-oclc-6654394-ng-46-6th-ed
U. S. Army map txu-oclc-6654394-ng-47-6th-ed
U. S. Army map txu-oclc-6654394-nh-47-1st-ed
U. S. Army map txu-oclc-6654394-ni-45-4th-ed
U. S. Army map txu-oclc-6654394-ni-46-4th-ed
U. S. Army map txu-oclc-6654394-ni-47-3rd-ed
Map 500k--g45-2
Map 500k--g46-1
Map 500k--g46-2
Map 500k--g47-1
Map 500k--h45-2
Map 500k--h45-4
Map 500k--h46-1
Map 500k--h46-2
Map 500k--h46-3
Map 500k--h47-1
Map 500k--h47-3
Map 500k--i45-4
Populated places:
Lhasa (118721 people)
Deqen (62400 people)
Nagqu (30000 people)
Pasighat (25581 people)
Along (18425 people)
Yomcha
Yiyu
Yingku
Yemsing
Yapuik
Yagrung
Tuting
Tirkang
Tanden
Tamid Arung
Tali
Taktsang
Singing
Silli
Sigar
Sibbum
Sibbuk
Shoi
Shinli
Shimong
Sartam
Rotung
Riu
Rikor
Riga
Rangku
Ramsing
Rajja
Puging
Poyom
Pareng
Nyorak
Nyeying
Nyereng
Nizamghat
Ninging
Mukki
Mrambon
Mopung
Mipi
Miging
Mi-chi-tun
Meshing
Mekha
Mega
Mebu
Mara
Longju
Lida
Lhatsa Gompa
Korbo
Komsing
Kombong
Kodak
Kebang
Kaying
Karko
Kambang
Jiram
Jining
Jido
Ipilin
Ilupu
Ibniyi
Hupu
Grunli
Gette
Geling
Gasheng
Gamkik
Etalin
Embragon
Dorkang
Donkeng
Danli
Damroh
Dambuk
Dalbuing
Chepwe
Boru
Bomjur
Bomdo
Bomak
Bolung
Bogu
Banguk
Balek
Asonli
Ashalin
Aropu
Ardai
Aprunyi
Apranli
Angatsi
Anelih
Amili
Alonung
Akolin
Aholin
Acheshon
Sumcheng
Zingqi
Zhigung
Zhaxigang
Zetang
Zaxoi
Zaring
Zara
Zangqenrong
Yumai
Yi'ong
Yardoi
Yangbajain
Yaiba
Xoisar
Xoi
Xobando
Xara
Xagqang
Wumatang
Wulang
Tuglung
Toinqu
Tarrong
Tangmai
Tanggo
Tanggo
Tanggar
Sokai
Shela
Sengge
Shenduo
Sato
Sangri
Sangngagqoiling
Sancam
Samyai
Rutog
Rongqu
Ritang
Ramai
Rabka
Qusum
Qungdo'gyang
Qumdo
Qugaryartang
Qonggyaixoi
Qoidekong
Qoi
Qayu
Qagbaserag
Pongda
Poindo
Parlung
Parling
Paggor
Oiga
Boitoi
Nyingzhong
Nyingda
Nyetang
Nyemo
Nyaimai
Oukeng
Ngarzhag
Ngarnang
Nedong
Naruduo
Namka
Namgyaixoi
Namco
Nala'nga
Naixi
Naixi
Nagarze
Momo'ngar
Marqu
Mamba
Maindu
Lung
Lingqu
Lhunzhub Nongchang
Lhunze
Lhasoi
Lamado
Kunggar
Karag
Kardag
Jorra
Jedexoi
Horru
Gyitang
Sarpu
Gyigyi
Gyerba
Gyarubtang
Gyaca
Gyablung
Gurum
Gengzhang
Golingka
Gariqiong
Garbo
Gandaingoin
Ganda
Duenxu
Dungro
Doxong
Doxoggu
Doqoi
Digna
Deqen
Degen
Dawatang
Dangqing
Damxoi
Damquka
Damnyain
Daglung
Dagdong
Chumba
Chigu
Chenggo
Chicong
Chatang
Chamda
Chalukong
Cha'gyungoinba
Biru
Bianqiongduo
Baidi
Baicang
Alamdo
Lunana
Samai
Dagar
Gyaidar
Gongtang
Lungring
Qagar
Chaggar
Doiling
Gyadogog
Kurqunggoin
Lagaindo
Mailing
Serde
Tagba
Nalung
Zhaka
Go'nyer
Gyaika
Chonggardo
Gokyim
Tarmar
Qucain
Sambasar
Qemagog
Xingra
Qeba
Yangra
Yangyi
Karru
Sangri
Anggang
Xumai
Pusum
Yixang
Pagpu
Pongkang
Pugba
Nyima
Xoleg
Nyirong
Rimco
Quling
Nyixoi
Sagang
Gebe
Toinpu
Caina
Nam
Bailing
Qelung
Saida
Saipu
Qupu
Sarjezhong
Jang
Xezhong
Buede
Radoi
Naiqung
Yabda
Niu
Mongdoi
Nganggar
Qubsang
Dingka
Doideqen
Pang
Samcam
Cham
Lamba
Ganggyi
Saixim
Comai
Gazhong
Nambar
Zhogma
Dagdong
Deyang
Sangda
Tainbag
Caigungtang
Togde
Nyangrain
Naqen
Bomdoi
Chuxi
Zangdog
Lamo
Xogpu
Lopu
Kere
Yerba
Bainag
Gandaingqonkor
Karze
Qangka
Codoi
Baizhong
Jangraxar
Baiding
Daglung
Lhakang
Zangxung
Qaza
Xongdoi
Jomdo
Wurulung
Nyengbo
Kardo
Lhakang
Burgang
Lobadoi
Gyuzhong
Chubgya
Qulungkangsar
Gyama
Tanggya
Nyimajangra
Yangrigang
Rindogang
Derzhom
Qemaka
Marra
Zangda
Qinang
Longzhoigang
Kailahor
Milog
Bangda
Chongnyi
Mozhong
Labdoin
Dongbogang
Tagba
Namgyailing
Chaglog
Rinqenling
Sibug
Loma
Rutoggoinba
Signyai
Gyixong
Gyazhugling
Qainjin
Qangtang
Dongra
Gandain
Puxar
Liuqung
Gacai
Xur
Langtang
Hungxing
Pu
Gyari
Namgyailang
Darado
Toigar
Kamba
Pab
Nyasog
Chilung
Zhiqu
Nyainba
Yueqoi
Chaqi
Gyiru
Ngazha
Minzhoiling
Surkar
Karru
Sampu
Qimda
Lo
Gyailing
Raizhigang
Choyue
Chopu
Quzhain
Moinzhub
Yargyar
Moingarong
Ju
Gyaimain
Qongbo
Lhaqung
Buensum
Zhaxi
Tari
Qonggyai
Yarlang
Tungkar
Zhailing
Baina
Doiba
Qangkyim
Ramagang
Dopochang
Pozhang
Chanzhug
Chamdo
Gyerba
Qabtang
Gyaisang
Moinzhong
Goinsar
Kesum
Qinglu
Gerra
Dexing
Xargo
Risur
Gone
Cebong
Chinang
Yasang
Guendeling
Kaipu
Zhaiqen
Lelung
Log
Zhanag
Chaggar
Puenjung
Qalong
Doisig
Lababsa
Chabmaisa
Kongkangsar
Domkar
Codoi
Xaglho
Kongmai
Bani
Lung
Log
Kardeng
Maro
Sergaihengzo
Ngarrab
Ba
Lingda
Tarmar
Ceju
Qoikorgyai
Cogu
Xarqogmar
Lasor
Gyiripu
Jangra
Doka
Lingpu
Duen'gyoi
Lunglain
Je
Zam
Kasa
Gyasue
Lungbadoi
Demo
Betang
Rirong
Zari
Doyue
Zhoinba
Pozhang
Jigqar
Qoisam
Karbo
Xopu
Sekuen
Zhangtang
Sazhog
Qemai
Kargong
Yobe
Daqangzhong
Maisa
Xingba
Xingba
Yerba
So'nyai
Gomrong
Liulain
Qaloin
Poyue
Qamai
Gerxi
Xagba
Xoisar
Zhaser
Puzhog
Calapu
Zhiu
Zhiu
Xobonub
Dargaxing
Kaqu
Quchomo
Dokar
Zhaxitongmoin
Gersum
Takar
Xungnamda
Hara
Mexi
Gomai
Colung
Qingshain
Laxi
Lordoi
Bairain
Nyainca
Minda
De'gyi
Xewo
Goiqu
Bemda
Gobdue
Dengba
Sumdo
Chagza
Jungco
Kumco
Karchoi
Rangzom
Ru
Zonggo
Mala
Yuemai
Boiga
Jingzhoi
Xoira
Chagzakyirab
Doba
Gyueba
Zugme
Tomze
Tarma
Lumai
Jaba
Qamda
Moinda
Sai
Lhakang
La'gyab
Benba
Xingri
Lung
Lhalung
Gyidoi
Maintang
Kurcur
Cerrong
Chum
Qoixi
Sangyue
Chueyue
Quekyermai
Lungdoi
Geju
Moinqai
Dur
Parri
Benxab
Karlung
Lhuenboxoi
Garmaling
Xaxi
Samdinggoin
Taima
Tue
Donggya
Kai'gya
Rongbo
Chalung
Gazha
Chubde
Paingar
Tingra
Pado
Medog
Nyimalung
Sadoi
Riwozhag
Kyiuzhag
Xamda
Keli
Onggo
Kuele
Goqung
Xarba
Dongba
Donggar
Chibba
Xoi
Chimda
Dablung
Baidi
Zheng
Samzhubling
Qumda
Targyai
Xogda
Donggar
Jarrag
Namkar
Qema
Banjorling
Kaibo
Lhakang
Yue'nga
Qarado
Mamba
Qenub
Carbanang
Carag
Xupu
Horde
Lhuengang
Jaza
Goindoi
Kyimxi
Gogkar
Gyina
Bada
Goxiga
Cha
Qogco
Sumba
Xoboxar
Tengra
Qoide'og
Kartog
Sozhug
Lhayue
Xarsue
Tangboqe
Ser'og
Jang
Xoiba
Namsailing
Xora
Painbo Nongchang
Gonggar
Bayi Zhen
Baicang
Bainza
Bina
Po
Bodima
Borongxung
Boizongdo
Pozhib
Buga
Bongngurgoinba
Botag
Pudai
Pugu
Buguka
Bola
Bulong
Pulung
Cagamka
Calung
Camdo
Canagka
Caquka
Caqunarag
Caqupagdo
Ngabaranggang
Wacang
Achamda
Argado
Alando
Alaka
Aqungdo
Batogka
Bacanggoinba
Bada
Bardo
Par
Baka
Pala
Barang
Bara
Bari'ogma
Parxoi
Parxor
Baxoi
Bacab
Pagzamarbo
Baiergenni
Bainang
Baitang
Bairain
Bairiku
Bai
Boilang
Bairong
Pargag
Banggo
Banggyag
Bamqai
Bangbusam
Bangke
Panggyain
Bumbacai
Bumda
Bumda
Bongtangxi
Deqingxika
Detang
Dagxu
Dengka
Dengmai
Dinagka
Dire
Dirong
Dianzhong
Dingmo
Dongbodo
Tomcang
Dongqinduo
Tomqungdo
Dungro
Dongcain
Dongkar
Dongkar
Donglam
Dungba
Dumbo
Dainkarmai
Doqi
Dobug
Dobungkug
Dogai
Doka
Domar
Caibar
Caibu
Caixue
Cangdo
Canggotang
Cangqin
Celang
Chacangma
Caru
Chagsamdo
Chajuenangma
Caragsumdo
Chaxog
Cangbonggoin
Chelong
Cheng
Chikang
Chungkang
Chongbai
Choinda
Chongdui
ChonggarRelief:
Namjagbarwa Feng (7782 m)
Gangkhar Puensum (7570 m)
Kula Kangri (7554 m)
Liangkang Kangri (7534 m)
Kangphu Kang I (7220 m)
Nyainqentanglha Feng (7162 m)
Chomolhari Kang (7121 m)
Noijin Kangsang (6373 m)
Chenggo Ri (6360 m)
Gyaitongsogsum (6168 m)
Lungnag La (6167 m)
Tarlha Ri (6150 m)
Bujia (6077 m)
Nub Kangla (5878 m)
Lajia La (5870 m)
Qangsanglhomo (5869 m)
Moinda Kangri (5834 m)
Kuling La (5728 m)
Qungmogangze (5723 m)
Zhoggyixarmo (5707 m)
Xoggu La (5645 m)
Qomo (5640 m)
Xoijainqen Ri (5581 m)
Lungsa La (5548 m)
Ma La (5521 m)
Qing La (5514 m)
Karbo La (5498 m)
Gongkama (5498 m)
Xi La (5492 m)
Ngomokong La (5491 m)
Yangwang (5469 m)
Kangri Pe'gye (5453 m)
Zhe La (5453 m)
Mainsang Ri (5448 m)
Duna La (5447 m)
Yardoi Chagla (5446 m)
Yab La (5438 m)
Doxong La (5436 m)
Namshi La (5430 m)
Dajum La (5408 m)
Darichawu La (5401 m)
Curpu La (5400 m)
Xoi La (5395 m)
Sanggyai Ri (5392 m)
Dadolainshag La (5378 m)
Sereba La (5373 m)
Oma La (5369 m)
Jangmo La (5362 m)
Jie La (5359 m)
Kazi Razi (5357 m)
Mulamuze (5354 m)
Gongkaba (5341 m)
Yaize La (5339 m)
Gumalungba Kangri (5336 m)
So La (5331 m)
Goikar La (5329 m)
Qomo (5329 m)
Gamba La (5325 m)
Chaglho'gyixung (5313 m)
Kamqung La (5313 m)
Namgung La (5306 m)
Narba La (5304 m)
Baka La (5301 m)
Lanag (5295 m)
Tucaigabo (5292 m)
Mo La (5285 m)
Goikarla Ri'gyue (5284 m)
Cho La (5280 m)
Lha La (5256 m)
Dag Ri (5252 m)
Axanggong La (5250 m)
Gyai La (5249 m)
Moinda La (5233 m)
Kamsinmozong (5231 m)
Kanggemo La (5228 m)
Tangmo La (5222 m)
Tung La (5221 m)
Ya'ngazambu Lhaze (5219 m)
Nyarong La (5216 m)
Ra La (5215 m)
Xobodag La (5205 m)
Mola Ri (5197 m)
Cogar Ri (5193 m)
Bigain La (5193 m)
Dag La (5190 m)
Zanagma (5187 m)
Pila La (5186 m)
Lamo Lhari (5185 m)
Rab La (5183 m)
Legriserbo (5182 m)
Rabag La (5181 m)
Boitang La (5180 m)
Qoba Ri (5174 m)
Chenpuzha (5169 m)
Guzhamlhabai Ri (5168 m)
Mai La (5165 m)
Puyanggangqin (5162 m)
Za La (5158 m)
Chenggo La (5154 m)
Bude La (5139 m)
Zhi La (5138 m)
Xogbu La (5136 m)
Marmo La (5132 m)
Xar Kangla (5127 m)
Ralung (5121 m)
Marzag La (5121 m)
Ogde Kongshai (5114 m)
Yarlhaxambo (5114 m)
Sampukanglha (5104 m)
Karbo La (5103 m)
Xa La (5098 m)
Nagain La (5092 m)
Rong La (5086 m)
Xangde Ri (5084 m)
Gu'gyai La (5080 m)
Rag La (5077 m)
Janggo (5072 m)
Ciguo La (5072 m)
Ribrag La (5069 m)
Shaidesho Ri (5067 m)
Mamxong La (5064 m)
Bunggar La (5060 m)
Yujiegangga (5057 m)
Moinlagarqung La (5040 m)
Nianqingtangla Shan (5030 m)
Ngoinrub La (5026 m)
Rug La (5019 m)
Colungparma (5019 m)
Painbogo La (5007 m)
Yo La (5001 m)
Dare La (4997 m)
Kari La (4989 m)
La Kammar (4988 m)
Zainxa Ri (4988 m)
Lagain La (4987 m)
Kanggar La (4983 m)
Bochi La (4971 m)
Bongxi La (4966 m)
Ge La (4961 m)
Jiangjie La (4961 m)
Pagnag La (4958 m)
Minchug Zari (4958 m)
Namra (4948 m)
Tugla Kangri (4936 m)
Ling La (4935 m)
Qakyung (4931 m)
Jongkyimqowolhagar (4930 m)
Gyung (4929 m)
Tom La (4927 m)
Namgung La (4926 m)
Samdainkangsang (4908 m)
Kaishi (4906 m)
Bod La (4898 m)
Kang La (4894 m)
Xara La (4892 m)
Dangnai La (4882 m)
Yasang La (4874 m)
Chajue (4870 m)
Xangdag La (4869 m)
Jungkamo Ri (4852 m)
Che La (4848 m)
Jagbung (4837 m)
Dungxing La (4832 m)
Lungpugxar Ri (4827 m)
Zhilebu La (4813 m)
Goibozhaxitargyai (4808 m)
Kamba La (4807 m)
Sangxung La (4804 m)
Nyasog La (4798 m)
Tai'ngoin La (4787 m)
Gyai La (4783 m)
Lagoi La (4780 m)
Jag La (4765 m)
Kamba La (4764 m)
Zhipu La (4764 m)
Pakang Wuze (4745 m)
Bujia Gangri (4742 m)
Kainag La (4741 m)
Luggu La (4722 m)
Seri La (4718 m)
Langlu La (4712 m)
Luoqin La (4706 m)
Bianda La (4703 m)
Boto La (4703 m)
Wairi La (4703 m)
Kari La (4702 m)
Xie La (4684 m)
Gozom (4681 m)
Calam La (4677 m)
Kyungtor La (4675 m)
Xagong La (4662 m)
Lungsang La (4659 m)
Aou La (4648 m)
Nyain La (4644 m)
Serzong (4638 m)
Gyuze La (4631 m)
Jongsitolog (4616 m)
Bibi La (4609 m)
Jangku La (4600 m)
Zhag La (4594 m)
Lha La (4577 m)
Naqingganbei (4575 m)
Qurubensong (4572 m)
Nepar La (4569 m)
Xagam La (4555 m)
Zarisarba (4549 m)
Cogu Gyaila (4541 m)
Badamri (4539 m)
Gepei Wuze (4537 m)
Sangpug La (4529 m)
Gyibo La (4518 m)
Naixi La (4518 m)
Ricanbur (4515 m)
Tarqalhamo (4515 m)
Angmuqin (4514 m)
Pagmar La (4510 m)
Lusha La (4501 m)
Gag La (4495 m)
Yangkugyuri (4485 m)
Baila La (4477 m)
Jamlagain La (4477 m)
Marzag La (4477 m)
Baoqinzhaduogabo (4433 m)
Quzhong La (4421 m)
Qumei La (4398 m)
Naglhazamba (4377 m)
Suobai La (4371 m)
Lamdo La (4360 m)
Qag La (4320 m)
Nalie Ze (4295 m)
Yag La (4285 m)
Ga La (4274 m)
Jainzhug La (4245 m)
Yilu Goinla (4239 m)
Xula La (4227 m)
Demu La (4190 m)
Nam La (4181 m)
Luxar La (4171 m)
Zongqog (4166 m)
Damnyain La (4154 m)
Qag La (4122 m)
Gongbo Ngala (4078 m)
Tunga Pass (4020 m)
Joryu La (3928 m)
Tunggar La (3925 m)
Painbo Gola (3916 m)
Komdi (3908 m)
Zhoima La (3896 m)
Seqi La (3864 m)
Xiri Bangze (3859 m)
Juemusese Ri (3832 m)
Shoka La (3780 m)
Kongbo Ri (3744 m)
Yonggyap La (3725 m)
Nganzha La (3680 m)
Xoga La (3633 m)
Baga La (3598 m)
Lhari Ze'nga (3590 m)
Haibo Ri (3582 m)
Yarlung (3571 m)
Galung La (3569 m)
Nayu Dongla (3562 m)
Abroka Pass (3540 m)
Kangrigarbo La (3521 m)
Gong La (3514 m)
Kangri Karpo La (3460 m)
Margug La (3297 m)
Andra La (3290 m)
Go La (3252 m)
Na-yu Shan-k'ou (3173 m)
Kashong La (3171 m)
Yorjing Mountains (3149 m)
Nyug Pass (3132 m)
Mishmi Hills (3011 m)
Sui La (2961 m)
Langdo La (2943 m)
Axabi La (2787 m)
Gengbang La (2592 m)
Bungbung La (2504 m)
Moling (2463 m)
Kargong Pass (2456 m)
Xoiwa La (1752 m)
Baisha Pass (1404 m)
Abor Hills (573 m)Hydrography:
Qiaqing Qiarong
Yamzho Yumco
Pung Co
Puma Yumco
Nairi Pingcuo
Namtso
Jam Co
Dung Co
Daru Co
Co Ngoin
Co Nag
Chigu Co
Bong Co
Bam Co
Lhamola Co
Nara Yumco
Qain Co
Yang Co
Ba'gyue Co
Chem Co
Kongmo Co
Arza Co
Pagsum Co
Dungqag Co
Tung Co
Chen Cuo
Cola Co
Co Gya
Co Gyakom
Co Jangku
Como Ruwa
Co Nag
Co Nagma
Co Ring
Co Ri
Co Yangqag
Co Zham
Gusoi Co
Goipu Co
Hang Co
Jagwo Co
Qain Co
Kalong
Marnang Co
Pum Co
Kyiru Co
Ramba Co
Rumco Gainma
Ruba Co
Xogor Co
Zhoima Langco
Nyaba Co
Yagu Cuo
Yigong Cuo
Ngaqen Shuiku
Daggo Quzoi
Karze Quzoi
Deyang Shuiku
Ganggyi Shuiku
Hutoushan Shuiku
Kazi Shuiku
Lopu Shuiku
Qianjin Shuiku
Garxoi
Qakyung Lungba
Mong Rong
Ragramxung
Suobai Longba
Tangdo Lungba
Qubsang Qucain
Qucain
Yu-me Chu
Yang Sang Chu
Yamne River
Tangon River
Siyom River
Sike River
Emra River
Dri River
Ange River
Ahui River
Adzon River
Yigong Zangbu
Yangbajain He
Xung Qu
Xiaqiu Qu
Sog Qu
Razheng Zangbo
Nyang Qu
Nag Qu
Midi Zangbo
Lhasa He
Ka Qu
Gyai Qu
Doilung Qu
Da Qu
Dam Qu
Urlung Qu
Sang Qu
Lha Qu
Zainrag Qu
Painyue Ngain Qu
Maizho Ma Qu
Sibug Qu
Lholung Qu
Nyemo Ma Qu
Xu Qu
Pagbu Qu
Yarlhaxambo Qu
Si Qu
Serpulung Qu
Gyabpurong Qu
Yuemai Qu
Zari Qu
Qayue Qu
Qapo Qu
Nangmai Qu
Qu Lho
Dokar Xung Qu
Zugke Qu
Lhozhag Xar Qu
Lhozhag Nub Qu
Xung Qu
Puwang Qu
Lhozhag Qu
Bodoi Zangbo
Bo Qu
Bulong Qu
Bu Qu
Ca Qu
Ardam Qu
Ngai Qu
Baga Puqu
Ba Qu
Pag Qu
Bai Qu
Bumtur Qu
Bom Qu
Cai Qu
Chi Qu
Curpu Puqu
Cuoqinglongba Qu
Cobsang Qu
Conagma Qu
Dayu Qu
Dabri Xungqu
Dagwang Qu
Dam Qu
Ngai Qu
Gar Qu
Ga Qu
Kongbo Puqu
Go Qu
Gagring Qu
Gyai Qu
Jam Qu
Gyang Qu
Jangra Puqu
Jindong Qu
Jainzhug Qu
Lha Qu
Nailung Puqu
Longzi Xiongqu
Luxar Puqu
Lo Qu
Lhozhag Nubqu
Mei Qu
Moglung Qu
Mog Qu
Maizho Maqu
Namlung Qu
Nanag Sangqu
Nayu Puqu
Nidu Zangbu
Nimu Maqu
Nyiwar Qu
Nub Qu
Partang Puqu
Parlung Zangbo
Pengyu Nianqu
Pu Qu
Kyi Qu
Qubsang Qu
Qoizong Zangbo
Ri Qu
Rag Qu
Rum Qu
Ru Qu
Sadam Qu
Sang Qu
Se Qu
Serong Zangbu
Si Qu
Su Qu
Xag Qu
Xaru Qu
Xar Qu
Xung Qu
Xu Qu
Xoirong Zangbo
Xoga Puqu
Zhaxirabdain Puqu
Zhoimalangco Qu
Ogsogrong Qu
Yang Qu
Yu'ngoin Qu
Yug Qu
Yusong Puqu