Download map
U. S. Army map txu-oclc-5570528-nq33-16

Thumbnail:
Thumbnail U. S. Army map txu-oclc-5570528-nq33-16
Detail sample:
Detail sample U. S. Army map txu-oclc-5570528-nq33-16
NameU. S. Army map txu-oclc-5570528-nq33-16
CategoryU.S. Army Map Service (for the world)
Scale 1:250000 1 cm 2.5 km
Year1955
Width5713
Height4364
File size 5.7 Mb
ContentCoordinates grid
Topography
CountriesFinland
Sweden
LanguageEnglish
You see a map that contains territory of Finland, of Sweden. town Kalajoki download for free. town Ursviken for Garmin. On this map town Himanka presented. On this map town Skelleftehamn free download. On this map town Lohtaja free download. You can find here town Burea download for free. town Soedra Bergsbyn download for free. On this map town Byske download for free. Displayed town Backa for Garmin. You can find here Lovanger free download. You can find here Stensjoen free download. On this map Roukala free download. Displayed Bole download for free. Orviken download for free. Ostvik for Garmin. Displayed Brattas download for free. You can find here Sandviksmoren presented.

Other maps for this place:

U. S. Army map txu-oclc-5570528-np33-3
U. S. Army map txu-oclc-5570528-np33-4
U. S. Army map txu-oclc-5570528-np35-1
U. S. Army map txu-oclc-5570528-nq33-11
U. S. Army map txu-oclc-5570528-nq33-12
U. S. Army map txu-oclc-5570528-nq33-15
U. S. Army map txu-oclc-5570528-nq35-13
U. S. Army map txu-oclc-5570528-nq35-9
Map 500k--p34-1_2
Map 500k--p35-1_2
Map 500k--q34-3_4
Map 500k--q35-3_4
Map 100k--p34-005_006
Map 100k--p34-007_008
Map 100k--p34-009_010
Map 100k--p34-011_012
Map 100k--p35-001_002
Map 100k--q34-101_102
Map 100k--q34-103_104
Populated places:
Kalajoki (8869 people)
Ursviken (4054 people)
Himanka (3136 people)
Skelleftehamn (3120 people)
Lohtaja (3043 people)
Burea (2345 people)
Soedra Bergsbyn (1818 people)
Byske (1731 people)
Backa (1516 people)
Lovanger (779 people)
Stensjoen (663 people)
Roukala (452 people)
Bole (418 people)
Orviken (411 people)
Ostvik (392 people)
Brattas (339 people)
Sandviksmoren
Blackhamn
Lovsele Hamn
Bakviken
Klubbheden
Sorsidan
Solvik
Skataudden
Palstrandudden
Bjassviknaset
Kagehamn
Nasudden
Boviksbadet
Innerursviken
Holmen
Ytterursviken
Sodra Bergfors
Yttervik
Ytterbyn
Vikmyren
Vikfors
Vebomark
Vastra Hokmark
Vastanbyn
Vallen
Vastra Uttersjon
Tuvan
Svarttjarn
Stor-Snackhamnen
Storon
Sodra Innervik
Sodra Hedensbyn
Skaran
Sjon
Sjobotten
Sillskatan
Selet
Sandviken
Sagudden
Ronnskar
Risbole
Ovre Back
Ostra Falmark
Ostanback
Onnesmark
Onnanget
Nysatra
Nybyn
Norra Stensjon
Norra Hedensbyn
Norra Bergsbyn
Noret
Nolbyn
Nedre Back
Vastra Naset
Munkviken
Mangbyn
Lundback
Lovvattnet
Lovsele
Ljusvattnet
Lappviken
Langbacka
Krakangersnoret
Klintsjon
Klemensnas
Kasbole
Kallviken
Kallholmen
Istermyrliden
Innervik
Hotjarn
Holmsvattnet
Hokmark
Hertsanger
Gunsmark
Gumhamn
Gumbodaholmen
Gumbodahamn
Gumbodabacken
Gumboda
Grundnabben
Grimsmark
Garde
Gammelbyn
Furuogrund
Frostkage
Frambyn
Fjalbyn
Finnhallan
Falmarksforsen
Falmark
Fallbacken
Estersmark
Daglosten
Burvik
Brotrask
Broange
Brattjarn
Boviken
Bodan
Blacke
Bjurselet
Bjuron
Bjuroklubb
Bissjon
Batvik
Backliden
Backfors
Avan
Anaset
Algnas
Vetoniemenpera
Vasankari
Torvenkyla
Tomujoki
Sipi
Siironen
Saarenpaa
Rautila
Rahja
Puskala
Pontio
Pohjankyla
Pernu
Pahkala
Ojalanpera
Nuorapera
Nilkkula
Lepistonpera
Leirikyla
Lahdensuu
Kurikkala
Juola
Jokikyla
Jaaska
Isoranta
Holmanpera
Hirvaspera
Himankakyla
Hillila
Etelankyla
Ala-Viirre
Ainali
Ostra Naset
Ostra Uttersjon
Jatulintarha
Rannanpera
Rannanpera
Erkkipera
Niemela
Kauppila
Harmaalanpera
Karjasuo
Ojanpera
Lahdensuu
Juoponpera
Kannuskyla
Tervoja
Sepanmaki
Kaskenmaki
Takalo
Kinaro
Palomaki
Annanolli
Puusaari
Karkinen
Oja-Matti
Mutkalampi
Iso-Hanni
Hanni
Parkas
Herrala
Vatunki
Kekolahti
Kuru
Alajoki
Siipo
Krillenmaki
Tapio
Plassi
Lankipera
Harjunmaki
Savenas
Moro
Mantypera
Akolanpera
Pajala
SaikkaRelief:
Altjarnliden (121 m)
Tranuberget (116 m)
Hokmarkberget (81 m)
Bureberget (76 m)
Vitberget (67 m)
Raningsberget (61 m)
Storlidberget (56 m)
Skelleftenaset (48 m)
Bergskaret (39 m)
Molnberget (36 m)
Ronningsberg (34 m)
Ostnaset (27 m)
Lohtaja (19 m)
Maa-Kannuskari (19 m)
Degeron (18 m)
Vattajanniemi (18 m)
Vattajanhietikko (13 m)
Letto (13 m)
Isoklippi (13 m)
Kalsonnokka (12 m)
Killingholmen (11 m)
Korkio (10 m)
Vattajanniemi (9 m)
Maa-Kuoki (9 m)
Klippi (9 m)
Vaara (9 m)
Kalajoen Hietasarkat (8 m)
Furuon (8 m)
Vihasniemi (8 m)
Harjava (8 m)
Saarenkari (7 m)
Bjuron (7 m)
Kiiskikari (7 m)
Lammaskari (6 m)
Vanoren (6 m)
Storon (6 m)
Langoren (6 m)
Tarnoren (6 m)
Piukki (5 m)
Vihaspauha (5 m)
Buron (5 m)
Selviksudden (4 m)
Sundsudden (4 m)
Flakaskarsgrundet (3 m)
Lilla Uttingen (3 m)
Stora Uttingen (3 m)
Lagngrundet (1 m)
Bastuholmen (1 m)
Rannerskaret (1 m)
Romelson (1 m)
Mustikari (1 m)
Etela-Kalliokari (1 m)
Kunnoton (1 m)
Alajoenkari (1 m)
Korpholmen (1 m)
Svinon (1 m)
Korsorarna (1 m)
Tamsvarten (1 m)
Skallon (1 m)
Ulko-Kannuskari (1 m)
Etelaniemi (1 m)
Killingsandudden (1 m)
Killingholmen (1 m)
Utgrundsudden (1 m)
Ostnasudden (1 m)
Bjuroklubb (1 m)
Kalliokari (1 m)
Gubbgrundet (1 m)
Knosen (1 m)
Luutapauha (1 m)
Vasikkakari
Tulterberget
Skallostenen
Maloren
Simonsgrundet
Lonngrundet
Grotskaret
Olskaret
Rohallan
Stor-Graskaret
Bjorkasskaret
Hallskar
Smaskar
Langskaret
Tenoren
Bastuskaret
Lilla Vandskaret
Ole-Vippersagrundet
Ronnskaret
Yttre Lonngrundet
Langgrundet
Byskegrundet
Krokgrundet
Vattingen
Hamnskaret
Ombytningsgrundet
Billoren
Oxholmen
Utstenarna
Langnasgrundet
Klavaskaret
Ytterstholmen
Sor-Olsgrundet
Storgrundet
Bjorkon
Tegelgrundet
Kalksgrundet
Langskuttun
Yxgrundet
Ol-Nilsgrundet
Stor-Vandskaret
Skotgronnan
Ledskar
Hogskaret
Granholmen
Gasoren
Ohla
Ryopas
Ruohokari
Pappilankari
Ohtakari
Pikku-Mansikka
Maakalla
Lepanen
Keskuskari
Karajaluoto
Kalliokari
Iso-Mansikka
Hevoskari
Ulkopauha
Valimatala
Ulko-Kraaseli
Somero
Maa-Kraaseli
Susikari
Selkapauha
Pukkikari
Kusiaiskari
Kuokinsaari
Pakinkari
Pakinkarinpauhat
Putkipauha
Kallio-Kunnoton
Lehti-Kunnoton
Mantykarvo
Letto
Pauha
Harjukarvo
Lahdenkari
Holsti
Kalliopauha
Ulko-Turpo
Maa-Turpo
Hyona
Takakarvo
Torri
Pullo
Syokova
Isku
Lauri
Pitka
Venekari
Anttikarvo
Paattikarvo
Kurvonen
Valisaari
Musta
Tahkopauha
Vannskaren
Ulkokalla
Rahjan Saaristo
Pitkankarvot
Trootti
Granon
Bjornsholmen
Norrskar
Grasidan
Halson
Bredskar
Vaarakari
Nerven
Nygrundet
Kuusiluoto
Kurkikarvo
Kuusi-Kunnoton
Siirosenkari
Dodmanskaret
Flakaskaret
Kallviksskaret
Kagon
Bovikson
Tallon
Kagnaset
Mustila
Hakunti
Pohjanniemi
Polla
Pauha
Bockholmen
Alderholmen
Vanorraften
Enskatan
Petbergslagden
Tallnasudden
Rannsandudden
Gastervikskatan
Smorudden
Grundskatan
Storsandskar
Langoren
Gumhamnsudden
Tjuvskataudden
Avanaset
Utingen
Palholmen
Granoudden
Langvikudden
Nasudden
Grovsandudden
Granudden
Svartnasudden
Kattisholmen
Brannaset
Stororudden
Langnaset
Bodudden
Nasudden
Kagnasudden
Sivukari
Manalkkapauha
Tarkinnokka
Niemennokka
Kouki
Kerokari
Siikakallio
Saarennokka
Soraniemi
Kainu
Jatkala
Skravelhallan
Ryttaren
Storklubben
Spolingen
Kullholmen
Oren
Ronnskarsstenen
Sparringsgronnan
Svartnasgronnan
Romelsohallan
Storgrundet
Prickgrundet
Utstenhallan
Norfolksgrundet
Bjornorgrundet
Kage Prickgrundet
Bodgrundet
Dynggrundet
Orgrundet
Kagnashallan
Djupskar
Kalkgrunden
Nasgrundet
Prasthallan
Kalliopauha
Sporren
Hagmani
Rakan
Stupsten
Ulko-Kero
Valimatala
Paskapauha
Kraaselinpauha
Laitapauha
Murtola
Siikapauha
Paratiisikarvo
Valimatala
Kainu
Kauppi
Aija
Pekanpauha
Maa-Penkki
Ulko-Penkki
Munala
Lansikallio
Amma
Karstankallio
Pikku Keskuskari
Ykskivi
Lillgrundet
Djupuffingen
Brannogrundet
Svarthallorna
Sjalahallorna
Avahallorna
Ytterstgrundet
Grangrund
Langviksgrund
Vikoren
Grosseskaren
Ronnskarsgronnan
Gullgrundet
Vattingsgronnan
Ulkokuja
Tunkio
Heinapauha
Tono
Tova
Mikkonpaa
AijankainaloHydrography:
Gardviken
Brattasfjarden
Blackefjarden
Lovselefjarden
Sorfjarden
Sandvikssundet
Storsladan
Ursviksfjarden
Tamfjarden
Skelleftebukten
Nyhamnsfjarden
Krakangersfjarden
Kastfjarden
Kagefjarden
Halfjarden
Gumbodafjarden
Grundfjard
Byskefjarden
Burefjarden
Bredviksfjarden
Bjurofjarden
Backfjarden
Boviksfjarden
Rosnasfjarden
Lohtajanselka
Pussinpera
Kekolahti
Isolahti
Pauhanprunti
Isosalmi
Olsviken
Sandskarsviken
Rahagaviken
Gasterviken
Norsviken
Kulviken
Storsandviken
Bargansviken
Sundsviken
Gumhamnen
Bjorkasviken
Sandgrundviken
Stor-Gladaviken
Klossandviken
Juviken
Lillhavet
Yttre Skarefjarden
Vasterviken
Langviken
Brakesfjarden
Tegelviken
Batviken
Porsviken
Bjornsandviken
Jorrviken
Bredviken
Boviken
Harmaalanpera
Sipinpera
Keihaslahti
Bjuroklubbhamn
Pohjoissatama
Konikarvon Kalasatama
Rahjan Satama
Mustasalmi
Paratiisinreika
Vebomarkstrasket
Vallstrasket
Stortrasket
Stor-Batsjon
Stor-Lovvattnet
Stavvattnet
Osttrasket
Lill-Lovvattnet
Holmsvattstrasket
Holmsvattnet
Hogfjarden
Gardviken
Gardefjarden
Falmarkstrasket
Degertrasket
Brotrasket
Bodatrasket
Bistenjon
Avasjon
Angessjon
Algtrasket
Lahdenkrooppi
Vihaslahti
Kourinkankaat
Uusilahti
Ricklestenen
Oron
Klubbgrundet
Bredgrundet
Nord Hallgrundsbrottet
Kapargrundet
Braten
Storgrundet
Yxhattan
Lurgrundet
Gumrevet
Flodstenen
Hallgrund
Sjalarevet
Avagrundet
Ostersrevet
Palgrundet
Hallgrundsstenen
Nasbadan
Vandskarsgrundet
Timmarksgrundet
Tamgronnan
Raveln
Krokgrundsgronnan
Stoppgrundet
Svartgrundet
Taggrevet
Ostnasgrundet
Bullerbotten
Tangen
Snusan
Lillgronnan
Medgrundet
Orgrynnan
Nord-Olsgrundet
Konkordlagrundet
Pomergrundet
Norra Skallrevet
Kallen
Pelanteri
Siikahullu
Ykskivi
Valikivi
Ulkopauha
Ravelikko
Nikunpauha
Tuutinhullu
Sautinkari
Mekainkivi
Kiiskispauha
Ykskivi
Reipsaari
Ulkotoyra
Ulkokarvo
Resumatala
Ulkopuhkiama
Seivasmatala
Kekoselka
Slingran
Fisteln
Sacken
Skorvasen
Halsen
Skotrevet
Inre Duvan
Sodra Skallrevet
Dynan
Vilan
Bredgrundet
Vanbadan
Stenpelle
Vanrevet
Klacken
Hummelsgrundet
Blockgrundet
Flackgrundet
Harrgrundet
Sidgrundet
Kvastgrundet
Stenryggen
Bjuroklack
Ersgrundet
Gardet
Osterkallen
Solgrundet
Ersgrandshosen
Lindar
Lordagsgrundet
Marsinsgrundet
Kallen
Hornan
Nordlingsgrundet
Utskottet
Svarthallsgrundet
Smalgrundet
Jon Larshosen
Fransknosen
Bojan
Pilbadan
Laxkrokshosen
Djupkallen
Blackrevet
Klackasen
Nymansgrund
Rabocken
Zacheus
Ryggen
Stenkullen
Bottensynan
Smaskarsgrundet
Oxbergsgrundet
Klubbgrundet
Toppgrund
Hosen
Krummen
Kotan
Synan
Yttre Knavringen
Inre Knavringen
Branten
Niten
Reveljen
Glunten
Kaglan
Skoldgrund
Sparren
Haken
Stampen
Sacken
Valmen
Klumpen
Buskgrundet
Skepparkallen
Grynet
Kistan
Greven
Krabban
Lundbergsknos
Lindgrensgrundet
Ogrensgrundet
Avagrundet
Rakan
Bromsgrundet
Trappgrundet
Hamngrundet
Sjoman
Karins Klackar
Rundbadan
Eriksonsgrundet
Jagaren
Forposten
Hosen
Kullran
Schollinsgrundet
Stacken
Romelsogrundet
Rogrundet
Porsen
Lillasen
Headsgrundet
Utloparen
Sydbadan
Simpnasgrundet
Sodra Nygrundet
Norra Nygrundet
Vedetten
Svinryggen
Tuvan
Svan
Troskeln
Stensynan
Sacken
Lindblomsgrundet
Svanklacken
Vackan
Duvan
Yttre Langan
Inre Langan
Vammen
Korven
Avbaran
Erik Jonsgrundet
Vikmansgrundet
Kaglan
Brusbadan
Ellagrunden
Taggen
Djupgrunden
Knosen
Persgrunden
Hatten
Abrahamsgrundet
Hinnersgrundet
Storgrundet
Londomen
Garden
Amrusgrundet
Sankan
Sodra Gryt
Norra Gryt
Spensen
Karinsgrundet
Astridsgrundet
Helmersgrundet
Stengrundet
Simpan
Salomonsgrundet
Vipperskarsgrundet
Valken
Tallogrundet
Grytet
Spolen
Dracken
Finnen
Stenhosen
Skotbadan
Djupgrundet
Ensammen
Stenasen
Yttre Duvan
Asen
Flackgrundet
Disagrundet
Slantarna
Flisorna
Rickleagrunden
Nahkiainen
Yttre Rickleagrunden
Nasgrunden
Grallkallen
Luvan
Frendins Klackar
Sorkallen
Trindkallen
Knosen
Grusbotten
Sootgrundet
Klapperhosarna
Armbagen
Villan
Fordarvet
Ersgrundet
Sprangan
Utkiken
Karmasgrundet
Sjosankan
Selaxgrundet
Flaggrundet
Simpgrund
Itapohjanmatala
Ulkonahkiainen
Luodematala
Pohjanpauha
Valimatala
Ohtakarin Matala
Kredens
Inre Rickleagrunden
Akkunamatala
Itamatala
Selkamatala
Hevoskarinreika
Tamealv
Skelleftealven
Hertsangersalven
Byskealven
Burealven
Siiponjoki
Pontionjoki
Lestijoki
Kalajoki
Himanganjoki
Lohtajanjoki
Viirretjoki
Etelajoki
Tomujoki
Morkolanpera
Ruokokarinsalmi