Download map
U. S. Army map np35-11

Thumbnail:
Thumbnail U. S. Army map np35-11
Detail sample:
Detail sample U. S. Army map np35-11
NameU. S. Army map np35-11
CategoryU.S. Army Map Service (for the world)
Scale 1:250000 1 cm 2.5 km
Year1954
Width5754
Height4353
File size 8 Mb
ContentCoordinates grid
Topography
CountriesFinland
Russia
LanguageEnglish
You see a map that displays territory of Finland, of Russia. Displayed city Sortavala marked. You can find here town Priozersk marked. You can find here town Pitkyaranta marked. You can find here town Lakhdenpokh'ya free download. town Salmi free download. On this map town Lyaskelya for Garmin. On this map town Kharlu download for free. You can find here town Khelyulya marked. Displayed town Yanis'yarvi free download. town Ruskeala free download. Displayed Uukuniemi presented. You can find here Valaam free download. Displayed Zheleznaya Gora marked. You can find here Zayach'ya-Sel'ga download for free. Zastava Staraya free download. Displayed Yurgilitsa presented. You can find here Yulyauksu for Garmin.

Other maps for this place:

U. S. Army map np35-12
U. S. Army map np35-15
U. S. Army map np35-16
U. S. Army map np35-7
U. S. Army map np35-8
U. S. Army map txu-oclc-5570528-np35-10
U. S. Army map txu-oclc-5570528-np35-14
U. S. Army map txu-oclc-5570528-np35-6
Map 200k--p35-23_24
Map 200k--p35-29_30
Map 200k--p36-13_14
Map 200k--p36-15_16
Map 200k--p36-19_20
Map 200k--p36-21_22
Map 200k--p36-25_26
Map 200k--p36-27_28
Topographic map ggc P-35-23,24
Topographic map ggc P-35-29,30
Topographic map ggc P-36-13,14
Populated places:
Sortavala (20760 people)
Priozersk (18300 people)
Pitkyaranta (13090 people)
Lakhdenpokh'ya (8448 people)
Salmi (3800 people)
Lyaskelya (3571 people)
Kharlu (3200 people)
Khelyulya (3082 people)
Yanis'yarvi (3000 people)
Ruskeala (3000 people)
Uukuniemi (543 people)
Valaam (200 people)
Zheleznaya Gora
Zayach'ya-Sel'ga
Zastava Staraya
Yurgilitsa
Yulyauksu
Yulyaristoyya
Yuksila
Yudino
Yekhrilanmyaki
Yaymyayarvenkyulya
Yannikyanniyemi
Yanaslakhti
Yakkima
Yaakkima
Vyatikkya
Vyanskya
Vuorilampi
Vukhtan
Vorensel'kya
Vonnisenmyaki
Voloyla
Vokhtozero
Viyeremankhovi
Vilokinkyulya
Vidlitsa
Veshkelitsa
Verkhniy Konets
Vekkoyla
Vekhkusel'ga
Vekhkalakhti
Vedlozero
Vatchoylu
Vatanen
Vatainkyulya
Varpasel'kya
Varpanen
Varlov Les
Varankyulya
Varamyaki
Vallitu
Vakhvayarvi
Vaga-Yarvi
Ust'-Vidlitsa
Usikyulya
Usikyulya
Usikyulya
Uomas
Umosta
Ulyalega
Ulmalakhti
Ukuniyemi
Uksuyarvi
Uksalonpya
Tyunelya
Tyukkula
Tyuempyaynen
Tyangu Sormyagi
Tusa
Tuoksyarvi
Tuokslakhti
Tunanen
Tuloo-Ozero
Tuloksa
Tulema
Tukyanmyaki
Tuksa
Tukas
Torppa
Tokkar Lakhti
Tokarevo
Tiyyala
Tiyelevo
Titov
Tirivara
Tigvera
Tervu
Tervayarvi
Terkhala
Terayeva Gora
Tepponen
Teponkyulya
Tayvassel'kya
Tarulinna
Tamoyalo
Tammitsannurmet
Talo
Syuskyuyarvi
Syuskyuya
Syssoyla
Syan'deba
Suystamo
Sursarka
Suri-Tulola
Suri-Ryuttyu
Suri-Ryuttyu
Suonkyulya
Sunovara
Sumeria
Sulansel'kya
Sotikov
Sorronniyemi
Sorola
Sona
Snetkovo
Sivikontu
Sila
Sikopokh'ya
Shuk-Navolok
Shomba
Shchekkila
Serga Ruchey
Serdobol'
Seppyalya
Seppya
Seppi
Sepi-Vara
Seloila
Savinovo
Savilatchi
Saukkosenkyulya
Sastevi
Sarkisyur'ya
Sarigora
Sana
Salontappa
Salo
Salo
Ryuttyu
Ryshkala
Ryaymyalya
Ryakyali
Ruskaset
Ruokoyarvi
Rummunsuonkyulya
Rukola
Rukhtinanmyaki
Rozh-Navolok
Rossinniyemi
Rogokoski
Rodinselka
Robogol
Ristlakhti
Rintelya
Rikhivara
Rikhikallio
Reuskula
Retsu
Rennberg
Rekola
Reboyla
Raykonkoski
Rayasel'kya
Raya-Sel'ga
Ravdoya
Rautinsel'kya
Rautalakhti
Rautalakhti
Rautakangas
Rantue
Rantala
Rabala
Pyure Yarvi
Pyullya
Pyuerittyaya
Pyal-Ozero
Pyakyulya
Pyaiyamyaki
Pustinlakhti
Puskusel'ga
Puputti
Puoroin-Yarvi
Punkkila
Pulkki
Pul'cheyla
Pukhakka
Prokkoyla
Pristan'
Potkusel'ga
Posad
Pokhoisiskyulya
Pogranichnyye Kondushi
Pogoyla
Pizni Meriya
Piyen-Tulola
Piyeni-Ryuttyu
Pitkyakoski
Pirttipokh'ya
Pirkhonen
Pirdoylya
Pippuri
Pikhtalakhta
Pikhlaya
Piensurnakho
Peyyasel'kya
Peypposenkyulya
Pesunmyaki
Peryamaya
Pertozero
Pertnavolok
Pen'gisel'ga
Peltoynen
Pekkolya
Pebru
Pazhilo
Payasyur'ya
Pavshoyla
Paustila
Paussu
Patatsu
Parola
Parkumyaki
Parikovasel'ga
Pannila
Paloyarvi
Palomyullyu
Palalakhta
Paki-Sel'ga
Paikkyarvenkyulya
Padroyla
Oyala
Otrakkala
Or'yanlakhti
Orus'yarvi
Oritsel'kya
Oraitsari
Oppola
Ontroinen
Ongi-Lambi
Oiyavois
Nyalm-Navolok
Nurmoyla
Nurmolitsy
Nukuttalakhti
Novyye Peski
Novinki
Novaya Zazhivkya
Novaya Zazhivka
Nomila
Niynisyur'ya
Niyemelya
Niyemelya
Niva
Nishkozero
Ninisel'ga
Ninisel'ga
Nekhpoyla
Narvozha
Myuzilamba
Myullyukyulya
Myullyukyulya
Myammi
Myakravara
Myakisalo
Myakipaya
Mustayarvi
Mustamyaki
Mursula
Mursula
Murdoyarvi
Murdo Sel'ga
Multapenkere
Mukkoyla
Mukhonen
Motovka
Montsolyansalmi
Miynala
Miynala
Mitro
Minala
Mikli
Metsyamikli
Metchelitsa
Meriya
Mergoylya
Mensuvara
Mel'nitsa
Meklakhti
Meiyeri
Maysula
Mattila
Matkasel'kya
Martoyla
Markatsu
Manunmyaki
Mansila
Mandery
Malyy Lisiy Bereg
Mal'yanen
Maksimov
Makkoyla
Lupikko
Lunkula
Lumivaara
Lumbila
Lukhtansel'ga
Lukhma
Loymola
Loymola
Lovayarvi
Lokh'yansel'kya
Lokhioya
Loginsel'ga
Lisman
Lindoya
Likanen
Levenduks
Leskinen
Lepyu-Sel'ga
Lepuzhemyagi
Leppyasyur'ya
Leppyasil'ta
Leppyasel'kya
Leppyaniyemi
Leppyaniyemi
Lepistu-Zimu
Lemozero
Lemetti
Leboyla
Laytioynen
Lavayarvi
Latvasyur'ya
Lattotasel'kya
Latinen
Lassinkallio
Larionovo
Lapinlakhti
Lambisel'ga
Lambinavolok
Lamberg
Lakhta
Lakhdenkyulya
Lagilambi
Kyutyusyur'ya
Kyur'yala
Kyurensel'ga
Kyulyusel'ga
Kyasnyasel'ga
Kuzhon
Kuyku-Navolok
Kurolakhti
Kurne
Kurenranta
Kuren
Kuominanvara
Kuokkaniyemi
Kuokkaniyemen-Kyulya
Kunikka
Kumuri
Kumala
Kul'yakko
Kultavara
Kukshegory
Kukoynvara
Kukonniyemi
Kukk-Ozero
Kukkoyla
Kukkalampi
Kukhka
Koyvusilta
Koyvuselka
Koyvusel'ga
Koytonsel'kya
Koyroy-Lambi
Kovorinkoski
Kovero
Kovayno
Kotchila
Kotayarvi
Korvenniska
Korvala
Kortela
Kormilista
Korbosel'ga
Korbi-Navolok
Koppiset
Koppinen
Kontuvara
Kontu
Kontio-Leppyalakhti
Kontiolakhti
Konnunmyaki
Kondooylovo
Kolatsel'ga
Kokkosel'kya
Kokhtu-Sel'ga
Koivumyaki
Koivula
Koirinoya
Koda-Sel'ga
Kleshchoyla
Kivenkulman Syakhkolampi
Kitelya
Kislakhti
Kirkonkyulya
Kirkkoyoki
Kirkkolakhti
Kirkkokallio
Kinnerma
Kinelakhta
Kimusel'ga
Kibro-Navolok
Khyursyulya
Khyumpelya
Khyattilya
Khyarkyalya
Khyarkinmyaki
Khyamyalyainen
Khyamekoski
Khuskanen
Khurri
Khunukka
Khukhtervu
Khukhtamyaki
Khovinkyulya
Khotinlakhti
Khotinkhovi
Khopunvara
Khomavara
Khokkoyeva
Khlev-Navolok
Khiyva
Khiyekkalakhti
Khippola
Khimatsuo
Khelmelya
Khekselya
Khaymokaynen
Khavus
Khautavaara
Khaukkaselkya
Khargora
Khapavarankyulya
Khapalampi
Khannukkalanmyaki
Khankhisel'kya
Khallakhukhdon-Khovi
Khakaraynen
Khakala
Khabu-Sari
Keykula
Kerisyur'ya
Kerbela
Kavgozero
Kaunosel'kya
Kaunisto
Kauniskallio
Kaskesel'ga
Kashalambi
Karmala
Karkku
Kappa
Kapoy
Kapanen
Kanoyla
Kangasyarvi
Kangaslammenkyulya
Kanabra
Kamen'-Navolok
Kalmistomyaki
Kalliovara
Kallimyaki
Kalksalo
Kalattoma
Kalasel'kya
Kaidansakha
Kaalamo
Iyeronsel'kya
Ivkozha
Iva-Sel'ga
Ioyensu
Ioyensu
Iokisel'kya
Inzhu-Navolok
Impilakhti
Ilmakoski
Illyalo
Il'inskiy
Ikhoyarvenkyulya
Ikhatsu
Gushkala Vtoraya
Gushkala Tret'ya
Gushkala Pervaya
Gizhezero
Gil'kozha
Gavrilovo
Gar'yu-Ladva
Gab-Ozero
Chimoyla
Chevku
Checheylo
Charoy
Bryaussu
Brigadnoye
Bol'shiye Gory
Berezovyy Navolok
Arkoyla
Andrusovo
Alavoittu
Alauksu
Alattu
Alango
Akimovo
Akhvenlampi
Akhopelto
Akhola
Akhokas
Agi
Valkeavaara
Tiekoski
Saynejarvi
Satulavaara
Rokkala
Riihijarvi
Otravaara
Niinimaki
Narsakkala
Mutalahti
Liisala
Lahdenkyla
Kontiola
Kattilavaara
Juurikka
Hantta
Haapavaara
Ust'ye Tuloksy
Sodder
IgnoilaRelief:
Suitsansaari (93 m)
Ostrov Marttinan-Sari (69 m)
Sorsansaari (68 m)
Ostrov Putsari (60 m)
Ostrov Tulon-Sari (58 m)
Ostrov Khavus (49 m)
Mys Karten-Niyemi (46 m)
Ostrov Sammat-Sari (31 m)
Ostrov Or'yat-Sari (31 m)
Ostrov Sorolan-Sari (30 m)
Ostrov Myukrimyuksen-Sari (30 m)
Ostrov Pusun-Sari (28 m)
Ostrov Valaam (21 m)
Ostrov Markatsiman-Sari (20 m)
Mys Leppya-Niyemi (17 m)
Ostrov Timon-Sari (17 m)
Ostrov Riyekkalan-Sari (15 m)
Ostrov Kukhka (14 m)
Ostrov Kyarpyasen-Sari (11 m)
Mys Opasnyy (10 m)
Ostrov Syuskyuyan-Sari (9 m)
Ostrov Lunkulansari (7 m)
Ostrov Bayonnoi (7 m)
Ostrov Mantsinsari (5 m)
Ostrov Khonkasalo (4 m)
Ostrov Koyon-Sari (3 m)
Mys Rogatyy (1 m)
Mys Kyarmelammen-Niyemi (1 m)
Mys Kurki-Niyemi (1 m)
Mys Kayoin-Niyemi (1 m)
Ostrov Zayachiy (1 m)
Ostrov Yalaya (1 m)
Ostrov Vossinansari (1 m)
Ostrov Verkkosari (1 m)
Ostrov Toysan-Sari (1 m)
Ostrov Sel'kyamar'yansari (1 m)
Ostrov Raypiot-Sari (1 m)
Ostrov Ranta-Sari (1 m)
Ostrov Rakhmansari (1 m)
Ostrov Pali-Sari (1 m)
Ostrov Mekerikke (1 m)
Ostrov Lauvatsari (1 m)
Ostrov Kugri-Sari (1 m)
Ostrov Kotel'nyy (1 m)
Ostrov Kheynyasensari (1 m)
Ostrov Khankhipasi (1 m)
Ostrov Karpan-Sari (1 m)
Ostrov Gryadovoy (1 m)
Ostrov Burnev (1 m)
Ostrov Bol'shoy Chernyy (1 m)Hydrography:
Zaliv Uksun-Lakhti
Zaliv Lunkulan-Lakhti
Zaliv Khidensel'kya
Ozero Yanis"yarvi
Ozero Vuortana-Yarvi
Ozero Vukht-Yarvi
Ozero Vedlozero
Ozero Varpa-Yarvi
Ozero Vakhvayarvi
Ozero Uksu-Yarvi
Ozero Tulmozero
Ozero Syuskyuyarvi
Ozero Syaks-Yarvi
Ozero Suystamoyarvi
Ozero Suri-Yarvi
Ozero Suri Kyapya-Yarvi
Ozero Snetkovskoye
Ozero Sinemuksa
Ozero Shotozero
Ozero Sari-Yarvi
Ozero Salmen'yarvi
Ozero Rybnoye
Ozero Ruoko-Yarvi
Ozero Pyurika
Ozero Pyukhyayarvi
Ozero Pyukhyayarvi
Ozero Puskuyarvi
Ozero Peyziyarvi
Ozero Nyalmozero
Ozero Novzemskoye
Ozero Niyet-Yarvi
Ozero Nini-Sel'gskoye
Ozero Musta-Lampi
Ozero Lyappya-Yarvi
Ozero Lumbas
Lake Ladoga
Ozero Kuokka-Yarvi
Ozero Kota-Yarvi
Ozero Korpi-Yarvi
Ozero Koda-Yarvi
Ozero Kine-Yarvi
Ozero Khyumpelyan-Yarvi
Ozero Kaynaz-Yarvi
Ozero Kavad-Yarvi
Ozero Karkun-Lampi
Ozero Kangas-Yarvi
Ozero Irziyarvi
Ozero Iglya-Sulkio-Yarvi
Ozero Gappamus
Ozero Drozdovo
Saynejarvi
Yuliyegu
Vuoksi
Vidlitsa
Ussya
Uksunyoki
Tuloksa
Tulemayoki
Tokhma-Yoki
Tikhaya
Tigveri-Oya
Syurya-Oya
Soran-Oya
Sona
Satulin-Oya
Saran-Yoki
Samotuz
Sabay-Yoki
Ryb-Oya
Puoroyoya
Pensan-Yoki
Olonka
Nyalma
Novzema
Nizoya
Nivan-Yoki
Narovozh
Musta-Yoki
Musta-Yoki
Muanto-Yoki
Maynalanyoki
Lumbas
Loymolan-Yoki
Lepista
Kutisma-Yoki
Kushkimus
Kura
Kovozha
Kolo-Oya
Kokayegi
Kivi-Oya
Kiteenjoki
Kirkko-Yoki
Keyd-Oya
Kaynovazha
Kaynovark-Oya
Kaurnan-Oya
Iy-Yoki
Ila-Yoki
Gushkalka
Proliv Palosaren-Sel'kya
Proliv Markatsiman-Sari
Proliv Khonkasalon-Sel'kya
Boloto Vesi-Suo
Boloto Suri-Suo
Boloto Muytran-Suo
Boloto Leyuki-Suo
Boloto Kalin-Boloto